Grävarbete på Björkgatan och Viregatan i Eneryda med start vecka 50

gäller datum-datum / tills vidare

Arbetet sker etappvis med start vecka 50, 2019 och fram till den 29 februari, 2020

Älmhults kommun gräver i Björkgatan för att byta dricks-,spill- och dagvattenledningar. Arbetet sker i etapper och gatorna stängs av sektionsvis. Varje sektion tar mellan två till sju arbetsdagar att göra klart. Även Viregatan kommer att stängas under en etapp då vi gräver i korsningen Viregatan, Björkgatan.

Under tiden din sektion av gatan är avstängd kan du parkera din bil på gatorna i närheten. Du få parkera 24 timmar i sträck, sedan måste du parkera om bilen.

Om du låter bilen stå på din uppfart finns det risk för att du inte kommer ut medan grävarbete pågår. Vi kommer att lägga ut gångbroar så att du kommer in till ditt hus men de är avsedda för gående och cyklister, inte för tyngre fordon.

Om du anmält dig till vår sms-tjänst får du ett meddelande dagen innan vattnet stängs av, där du kan se hur länge vattnet är avstängt. Om du vill anmäla dig till vår sms-tjänst klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar du på eller ska besöka Borox, Obik eller Nybe går det att nå dem via Gummegatan.

Under jul- och nyårs helgen, från 21 december till och med 6 januari, tar vi paus i grävarbetet.

För ytterligare information, kontakta Tekniska förvaltningen, Tfn. 0476 - 550 00 eller via e-post: tekniska@almhult.se

Serviceinformation
Publicerad: