Välkommen på föräldramöte om cannabis, spice och nätdroger måndagen den 23 mars 2015

Måndagen den 23 mars är alla föräldrar och andra intresserade vuxna välkomna att delta på ett föräldramöte om cannabis, spice och nätdroger.

Nätverket Livsstil Kronoberg gör nu tillsammans med länets kommuner, polisen, Region Kronoberg och Länsstyrelsen en samlad insats för att ge dig ökad kunskap och en möjlighet att få svar på frågor om cannabis, spice och nätdroger.

Vid föräldramötet medverkar representanter för skolan, Navet (primärvården), socialtjänsten och polisen. De berättar om det förebyggande arbetet, hur drogerna fungerar och påverkar, vilka tecken du ska vara vaksam på, var hjälp finns samt en lägesbild över ungdomars användande av droger i kommunen.

Tid: Måndagen den 23 mars 2015 kl. 18-20

Plats: Haganässkolan i Älmhult


Nyhet
Publicerad: