Väg 120 öppnar för trafik den 1 november 2016 - linje 149 återgår då även till ordinarie körväg

Den 1 november 2016 öppnar väg 120 för trafik igen men arbete pågår fram till den 1 juni. Vägen har nu breddats och förstärkts och vi hoppas att ni som trafikerar den är nöjda med resultatet.

Fram till 1 juni 2017 kommer det fortfarande att pågå en del arbeten på och vid sidan om
vägen, men trafikstörningarna kommer att vara begränsade. Vi tackar för att ni har tålamod
och ber samtidigt om att alla visar hänsyn till dem som arbetar längs vägen.

Från och med 1 november återgår linje 149 till ordinarie körväg. Läs mer här.

Arbetet med överföringsledningar från väg 120 till Älmhults vattenverk pågår

I samband med arbetet på väg 120 pågår även ett stort vatten och avloppsprojekt där arbetet med att anlägga ledningarna från väg 120 till Älmhults vattenverk nu pågår för fullt
vid Gotthards gata. Etappen mellan väg 120 och Älmhults vattenverk beräknas pågå fram
till årsskiftet.

Störningar under byggtiden

Under byggnationen kommer vissa trafikstörningar att uppstå längs Gotthards gata samt vid
korsningen Ljungbyvägen/Paradisvägen. Genomfartstrafik kommer att vara tillåten men
med viss begränsning av framkomligheten.

Vi kommer i möjligaste mån att undvika störningar i vattendistributionen och vi ber om
er förståelse för eventuella störningar i form av buller från arbetsmaskiner under
byggperioden.

Läs mer om projektet här.

Nyhet
Publicerad: