Tillfälligt stopp på bygget av naturlekplats i Haganäsparken

Förra veckan (april 2017) utförde Länsstyrelsen en kontroll, som satte stopp för arbetet med en ny naturlekplats i Haganäsparken. Anledningen är att marken består av så kallad fossil åkermark, även kallad fornåker, och att det finns fornlämningar i området.

Haganäsparken är ett attraktivt rekreationsområde för kommunens invånare och tanken är att utveckla området ytterligare. Elljusspåret, som blev förstört i Gudrunstormen, är återställt med belysning och det har också gjorts en naturslinga, som är tillgänglighetsanpassad så att även rullstolsburna och familjer med barnvagn kan ta sig runt i naturen. Naturlekplatsen som har påbörjats ska göra området ännu mer tillgängligt och attraktivt även för personer med funktionsnedsättningar.

Förra veckan stoppade Länsstyrelsen arbetet efter en kontroll eftersom marken består av det som kallas fossil åkermark.

– Vi känner till att området har stora naturintressen men att det var fornåker just här har vi tyvärr missat, säger Thomas Franzén, fritidschef på kommunen.

Nu inväntar kommunen utlåtande från Länsstyrelsen innan planering av det fortsatta arbetet kan göras.

Det finns planer på att även göra bättre grillplatser framöver för att göra området ännu mer attraktivt.

Kontaktperson:

Fritidschef Thomas Franzén
Tfn 0476-55130

 

FAKTA

Fossil åkermark

Fossil åkermark innebär ”spår av äldre odling”. I skogar och hagar finns ofta små stenhögar som kan spegla odlar mödor ända från brons- och järnålder. Högarna kallas röjningsrösen och är de synliga spåren av äldre tiders odling. När marken skulle odlas var stenen i vägen. Den lades upp i rösen som går att se än idag. När odlingen upphörde kom åkrarna att bli betes- eller skogsmark och de små rösena fick ligga kvar. Torv och mossa tog över och växer numera över både åkrar och röjningsrösen. Områdena med röjningsrösen kallas fossil åkermark eller fornåker. De räknas som fornlämningar och är skyddade genom Kulturminneslagen.

Fakta: Ur skriften Fossil åkermark i Småland, Länsstyrelsen i Kronoberg

Nyhet
Publicerad: