Samverkan för Återbruk öppnar för insamling

Måndagen den 30 juni, klockan 10.00 öppnar projektet Samverkan för Återbruk upp för inlämning på Äskya återvinningscentral. Samverkan för Återbruk är ett samarbete mellan Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med bidrag från Region Södra Småland och Arbetsförmedlingen. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att delta i projektet.

Från och med den 30 juni kan kommunens medborgare lämna in bland annat möbler, husgeråd och leksaker på Äskya återvinningscentral samt på Drivågatan 2. Tanken med projektet är att det inlämnade materialet ska kunna tillvaratas för att sedan kunna säljas. Förhoppningen är att försäljningen ska starta under senhösten 2014. Syftet med projektet är att bygga upp en samverkan och stödja långtidsarbetslösa så att de närmar sig arbetsmarknaden. Projektet medverkar även till kommunens miljöarbete.

Öppettider Äskya återvinningscentral:

Måndag 10.00-12.00, 13.00-17.45
Tisdag-fredag 10.00-12.00, 13.00-16.00
Lördag 9.00-12.00

Öppettider Drivågatan 2, Älmhult:

Onsdag 15.00-18.00

För dig som har svårt att lämna dina saker själv och bor i Älmhults kommun kan vi också hämta det du vill skänka bort. Ring 0476-101 46 för överenskommelse.

Läs mer om projektet här

Välkomna!


Nyhet
Publicerad: