Samråd om ny översiktsplan – se film från dialogmötet

Förra veckan anordnade kommunen ett dialogmöte om ny översiktsplan. Nu kan du ta del av de presentationer som gjordes under mötet!

Älmhults kommun vill utveckla förslaget till ny översiktsplan genom att föra en dialog med allmänheten. Därför arrangerade kommunen den 15 januari ett dialogmöte i Folkets Hus. Projektledare Sunna Pfeiffer berättade om samrådsförslaget och gav sedan allmänheten möjlighet att komma med synpunkter och förslag.

Nyhet
Publicerad: