Rondellkonsten med skyltar språkgranskas

I överenskommelsen mellan Älmhults kommun och konstnären David Svensson har kravet från kommunen varit att skyltarnas budskap inte får vara stötande, religiösa, sexistiska, rasistiska, politiska eller diskriminerande.  För att säkerställa kommunens krav har David Svensson låtit språkexperter granska skyltarna som ingår i konstverken.

Genom ett mail som kommit till kommunen i dag har vi fått indikationer på att två av skyltarna i rondellen vid IOS innehåller ord som uppfattas som stötande. Skulle det visa sig att indikationerna ovan stämmer så kommer skyltarna att ersättas med två nya.
 
Älmhults kommun har beslutat att omedelbart ta ner de två aktuella skyltarna samt göra en egen språkgranskning av samtliga skyltar. Detta sker helt i samförstånd med David Svensson.

Nyhet
Publicerad: