Regnträdgårdar i centrum – unikt, grönt inslag och bra för träden!

Emma Örtman vid en regnträdgård.

Emma Örtman vid en regnträdgård.

I en stadsmiljö är trädens planteringsgrop ofta begränsad och marken tät och kompakt. I Älmhults nya centrum kommer vi ge träden bättre förutsättningar med bra tillgång till syre och vatten genom att bygga 22 regnträdgårdar med skelettjord längs Norra Esplanaden!

Så fungerar regnträdgårdarna

- Regnträdgårdar är bra för att det fördröjer dagvattnet på platsen. Det minskar belastningen på vårt dagvattennät och reningsverk. Istället för att leda bort vattnet från gatan till ett reningsverk så behåller vi det på plats där det gynnar träd och övriga växter. Växter kan dricka väldigt mycket vatten. Ett stort träd kan dricka flera hundra liter en varm sommardag, och när regnvattnet fördröjs behöver vi inte frakta vatten till platsen för att vattna, berättar Emma Örtman, projektassistent och landskapsingenjör.

Med regnträdgårdarna kommer dagvattnet att ledas ner i regnträdgårdarna där det fördröjs. Det kommer alltså periodvis vara blött i regnträdgårdarna och ibland torrt. I trädgårdarna kommer det att planteras växter som tål att leva i både vått och torrt underlag.

Skelettjord ger förutsättningar för ett vackert och livskraftigt träd

Träden i regnträdgården kommer att placeras i en växtbäddslösning som kallas skelettjord. Den byggs upp som ett skelett av pimpsten under gatan. Mellan stenarna finns luft och kondens, som gör det möjligt för trädets rötter att breda ut sig och dessutom få tillgång till syre. Luftbrunnar ser till att det alltid finns syretillförsel ner i skelettet. Pimpstenen är porös och har många håligheter med luft och som håller kvar en viss mängd vatten. Egenskaperna hos pimpstenen skapar en balanserad luft- och vattenmängd genom att överskottsvatten dräneras bort.

- I en vanlig växtbädd som i princip bara är ett hål med jord finns det ofta lite plats för rötterna att breda ut sig, dessutom blir jorden ofta kompakterad och det är svårt för vatten och luft att tränga ner till rötterna. Med denna metod blir det alltså goda förutsättningar för ett vackert och livskraftigt träd, avslutar Emma Örtman.

Visionsskiss

Nyhet
Publicerad: