Regionförbundet satsar på Älmhult

Nu är planen för 2011 års infrastrukturåtgärder antagen av Regionförbundet Södra Smålands förbundsstyrelse. Delar av planen rör åtgärder inom Älmhults kommun.
En stor investering görs med 1,5 miljoner kronor i Haganäsleden. På riksväg 23 mellan Älmhult och Mölleryd ska mitträcken placeras och på länsväg 120 ska vägen breddas mellan Göteryd och Älmhult.

Väg 600 mellan Stenbrohult och Liatorp fins med bland de sträckor där man ska satsa på gång- och cykelvägarna.

Nyhet
Publicerad: