Provgrävningar görs i Norra Esplanaden måndagen den 31 oktober

Måndagen den 31 oktober kommer vi att göra två stycken provgrävningar i Norra Esplanaden. En framför kommunhuset och en utanför Systembolaget. Dessa provgrävningar gör vi bland annat för att kolla hur djupt fjärrvärmen ligger, vägens uppbyggnad och för att kolla asfaltens tjocklek inför vårens ombyggnation. Vi räknar med att grävningen tar en arbetsdag. Groparna görs endast i parkeringsytor och vi kommer gräva så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt.


Nyhet
Publicerad: