Positiva befolkningssiffror för Älmhults kommun

Den 31 december 2010 bodde det 15 603 personer i Älmhults kommun, en ökning med 33 personer jämfört med den 31 december 2009.
Under 2010 har det fötts 180 barn, medan 189 personer har avlidit, ett födelsenetto på -9 personer. Det har flyttat in 772 personer till kommunen och det har flyttat ut 723 personer, ett flyttningsnetto på +49 personer.

Ytterligare uppgifter finns i tabellen Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010Excel (excel, 117 kB).

Källa: Statistiska centralbyrån

Nyhet
Publicerad: