Piggare och friskare barn med vandrande skolbuss!

Med kampanjen "På egna ben - vandrande skolbuss" vill Älmhults kommun uppmärksamma föräldrar och barn om fördelarna med att gå eller cykla tillsammans med barnen till skolan. Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan nå stora förändringar.

En vandrande skolbuss är ett sätt för föräldrar att turas om att följa sina och andras barn till skolan. Möjligheterna är många och reglerna sätter familjerna upp själva, till exempel kan en familj ansvara för en hel vecka eller så delar man upp det per dag.

Att strunta i bilen ger flera fördelar

Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och de mindre goda vanorna, som att till exempel välja bilen när det finns andra alternativ. Därför arbetar vi på Älmhults kommun med att inspirera och motivera barn och ungdomar att resa till och från skolan på ett hållbart sätt; för miljön, ur trafiksäkerhetssynpunkt och sist men inte minst för den egna hälsans skull. Barn som promenerar på morgonen blir mer koncentrerade i skolarbetet, är friskare, får bättre aptit, ökar sin inlärning och orkar med skoldagen bättre. Det är dessutom ett enkelt och konkret sätt att bidra till en bättre miljö.

Kampanjen görs i samband med den Europeiska trafikantveckan och riktar sig till kommunens elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Läs mer här om kampanjen här.

Kontaktpersoner:

Cecilia Axelsson, miljöstrateg, Älmhults kommun
Telefon: 0476-550 75
E-post: cecilia.axelsson@almhult.se

Anette Degerman, folkhälsosamordnare, Älmhults kommun
Telefon: 0476-551 22
E-post: anette.degerman@almhult.se

Nyhet
Publicerad: