Nytt om Haganäsleden – rondellen i centrum klar!

Cirkulationsplatsen öppnar helt den 4 februari

Cirkulationsplatsen vid Södra Esplananden–Hallandsvägen öppnas helt för biltrafik den 4 februari.

Stängning av Östergatan permanent

I den pågående entreprenaden att bygga nya Väg 120 Haganäsleden genom Älmhult är det bestämt att Östergatan ska stängas permanent för motorfordonstrafik.

Stängningen kommer att ske den 16 februari. Därefter blir det alltså inte möjligt att korsa den nya vägens sträckning med bil på Östergatan. Ny tänkt väg för bilister, som vill ta sig i nord–sydlig riktning, är via rondellen i centrum.

Östergatan kommer, när den är klar, att få två vändzoner för biltrafik i anslutning till Väg 120.

Gående och cyklister

Det kommer att vara framkomligt för gående och cyklister provisoriskt under byggtiden. När Väg 120 är klar kommer gående och cyklister att ledas via den gång- och cykelport som byggs.

Karta över Östergatan

Klicka på bilden för större karta.

Karta över hela Haganäsleden

Klicka på bilden för större karta.Kontaktperson på Älmhults kommun:
Sven Mohlin
, kommunens projektledare
Tfn: 070-633 48 61
E-post: sven.mohlin@almhult.se


Nyhet
Publicerad: