Ny cirkulationsplats vid korsningen Södra Ringvägen/Terminalgatan

För att förbättra säkerheten kommer kommunen under tisdagen den 16 juni 2015 att göra en cirkulationsplats av korsningen Södra Ringvägen/ Terminalgatan. Arbetet beräknas ta en dag.

Under tiden som arbetet pågår kommer det att vara en del trafikstörningar samt mycket personal och arbetsfordon på vägen så vi ber alla att vara uppmärksamma och visa hänsyn.

Vid frågor kontakta gatuavdelning, tfn 0476-550 00

Nyhet
Publicerad: