Nu förbereder vi inför nya stadsdelen Västra Bökhult

Under kommande veckor (septembner 2016) pågår omfattande röjningsarbeten i de område som kommer att bli Älmhults nya stadsdelen Västra Bökhult, se karta nedan.

Anledningen till de röjningsarbeten som nu pågår är att vi förbereder inför att kunna anlägga vatten och avlopp samt gator.

Kontakt:

Kristin Täljsten, VA-chef
Tfn 0476-551 28
E-post kristin.taljsten@almhult.se

Området som det rör sig om är på kartan inringat som Västra Bökhult.

Området som det rör sig om är på kartan inringat som Västra Bökhult.

Nyhet
Publicerad: