Krigsförbandsövning i hela Kronobergs län vecka 40 2015

Mellan den 27 september – 4 oktober 2015 kommer Försvarsmakten att genomföra militära övningar i hela Kronobergs län.

Det handlar om ungefär 250 soldater från hemvärnet som övas främst i skog och mark. Några övningar äger rum i tätorterna Växjö, Lessebo och Ljungby. Som allmänhet kan du eventuellt komma att se militärer, militära transportfordon på vägarna och i skogarna. Buller kan även förekomma.

Fakta hemvärnsbataljonen

Hemvärnets huvuduppgift är att bevaka och skydda viktig infrastruktur. Hemvärnsbataljonen har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter i krig. För att kunna lösa dessa uppgifter övar de vid vissa tillfällen hela bataljonen på plats vid något lämpligt objekt och med anpassat scenario. Stödet till samhället kan bestå av att vara behjälplig vid skogsbränder (som vid branden i Sala), översvämningar och vid eftersök av försvunna personer.

För mer information:

www.forsvarsmakten.se/marinbasenlänk till annan webbplats
Frågor besvaras på telefon 08-788 75 00 (besvaras på engelska och svenska)

Information in different languages:

In deutsch

TigrinjaPDF (pdf, 273.7 kB)

SomaliskaPDF (pdf, 348.1 kB)

ArabiskaPDF (pdf, 225.4 kB)

DariPDF (pdf, 144.2 kB)

PersiskaPDF (pdf, 381.7 kB)

Nyhet
Publicerad: