Kommunens Facebook-sida växer

Älmhults kommuns Facebook-sida har på ett år ökat antalet gillare med nästan 100 procent. Även spridningen av kommunens inlägg på Facebook ökar. Detta visar resultatet från rapporten ”Kommunen på Facebook 2014”.

Rapporten, som genomfördes av företaget Kreafon i januari 2014, presenterar en kartläggning av Sveriges kommuner på Facebook. Resultatet visar att Älmhults kommuns Facebook-sida växer. I januari i år hade Älmhults kommuns Facebook-sida 1094 gillare. Vid samma tid förra året hade den 549 gillare. Kommunens sida har med andra ord ökats till det dubbla på ett år, vilket placerar Älmhults kommun på plats 67 av 192 på listan över vilka kommunsidor som har flest gillare.

Ökad medborgarkontakt

Även medborgarkontakten har ökat kraftigt på vår Facebook-sida. Medborgarkontakt står för hur stor andel av befolkningen som kommunernas Facebook-sidor når och mäts genom att jämföra antalet gillare med antalet invånare i kommunen. I januari 2013 nådde Älmhults kommun 3,5 procent av befolkningen, medan vi idag når nästan 7 procent. Kommunen har därmed nästan fördubblat medborgarkontakten på ett år.
– Jag tycker att vi har en bra och direkt dialog med medborgarna på vår Facebook-sida och vi har medvetet arbetat med att få fler gillare på sidan, säger Malin Blom, kommunikationschef på Älmhults kommun.  

”Vi ska vara där kommuninvånarna är”

Älmhults kommun har funnits på Facebook i drygt tre år nu och Malin Blom ser flera syften med att kommunen har en Facebook-sida:
– Vi vill ha en direkt och snabb kommunikationskanal med våra medborgare och finnas tillhands på deras villkor. Att bygga upp en aktiv Facebook-sida är också en tillgång vid exempelvis en krissituation, då vi kan behöva nå många snabbt. Det är viktigt att samma kanaler används till vardags och i kris. 

Malin Blom menar att det är viktigt att ha flera kanaler för att kommunicera med medborgarna och att Facebook är en av dem:
– Vi ska vara där kommuninvånarna är. Idag är det mellan 6000 och 7000 av våra invånare som har ett konto på Facebook. Jag hoppas förstås att ännu fler kommer gilla oss.

Nyhet
Publicerad: