Kommunen lägger grunden för framtidens äldreomsorg

Älmhults kommun kommer under våren och sommaren att se över dagens äldreomsorg för att få fram underlag och förslag på hur den framtida äldreomsorgen bäst utformas. Utredningen har ett tydligt framtidsfokus och genomförs på uppdrag av socialnämnden. Den beräknas vara klar under senare delen av augusti.

Slutrapporten kommer att innehålla förslag och rekommendationer medan beslut om eventuella förändringar kommer att ske senare. I utredningen, som inleds med en omvärldsanalys, ska bland annat följande saker belysas:

  • Analys av nuläge och jämförelser med andra kommuner
  • Alternativa vårdformer  
  • Dagens och morgondagens behov av äldreomsorg med siktet ställt på 2020
  • Organisation och arbetssätt
  • Ambitionsnivåer
  • Framtida struktur
  • Hemtjänst, öppen verksamhet samt hälso- och sjukvård

– Vi förväntar oss att slutrapporten mynnar ut i ett antal bra förslag och rekommendationer. Dessa kommer sedan att hanteras dels av förvaltningen, dels av våra politiker, säger socialchef Kulla Persson Kraft.

Kommunchef Tomas Rikse tycker att det är bra med en genomlysning av hela äldreomsorgen.

– Vi är väl medvetna om att vi till exempel har en betydligt högre andel personer över 80 år på våra äldreboenden än andra kommuner i Sverige. Vi behöver helt enkelt göra ett helhetsgrepp, säger Tomas.  

Utredningen utförs, på uppdrag av Socialnämnden, av företaget STQM Management, som är specialiserade på verksamhetsutveckling.

När utredningen är klar kommer den att läggas ut på kommunens webbplats: www.almhult.selänk till annan webbplats


Nyhet
Publicerad: