Klart för samråd om Västra Bökhult

Karta som visar var Västra Bökhult ligger.

Nu har det blivit klart att Älmhults kommun kan gå vidare med samråd kring detaljplanen för ett nytt större bostadsområde, Västra Bökhult.

Älmhults befolkning ökar och det finns stora behov av fler bostäder. Området Västra Bökhult ligger cirka 2 kilometer nordväst om Älmhults centrum och 600 meter från den populära badplatsen i Bökhult. Miljö- och byggnadsnämnden har i dag beslutat att kommunen får gå till samråd om ny detaljplan för området.

- Med det kommer vi att få möjligheter till runt 400 nya bostäder, förklarar Henrik Johansson, stadsarkitekt. Det ska vara en blandning av bostäder, alltså såväl villor, radhus, parhus som flerfamiljshus i olika storlekar. Vi vill anpassa bebyggelsen efter terrängen och planerar för lite större grönstråk så alla ska kunna få närhet till utevistelse.

Inom några veckor kommer detaljplanen att vara tillgänglig för samråd. Det kommer att hållas samrådsmöte eller öppet hus för att alla som vill ska kunna ta del av planförslaget.

Nyhet
Publicerad: