Haganässkolans mediateam får presstöd

För andra året delar intresseorganisationen Ung Media Sverige ut presstöd till unga medieproducenter. Tjugo föreningar och redaktioner runt om i landet har fått dela på 125 000 kronor. Bidraget är ett sätt att stödja de medieproducenter på landets skolor som varje dag kämpar för att förmedla en bild av verkligheten.
Haganässkolans mediateam har tilldelats Ung medias presstöd för 2010. Summan som tilldelas Haganässkolans mediateam är 4 582 kronor.

Haganässkolans mediateam bildades 2009 och består av elever på skolan. Under den korta tid mediateamet varit verksamt har man arbetat hårt med att bevaka det dagliga skolarbetet, studentyran i juni och större evenemang som till exempel demokratidagar och debatter. Mediateamet jobbar bland annat med livesändningar över internet och fotobevakningar.

Mediateamet producerade under våren 2010 en film med titeln "projekt Haganäs" där ungdomarna intervjuade politiker, förvaltningschefer och skolledare för att få fram en helhetsbild av vad som var på gång på Haganässkolan och Haganäsområdet. Filmen visades för allmänheten under en utställningsdag samt visades på ett flertal möten med politiker och tjänstemän.
 
Mediateamet kommer att i år ännu mer intensivt arbeta med mediafrågor. I samarbetet med  Haganässkolans ledning ska mediateamet även fungera som rådgivare i frågor om hur skolans framtida programkatalog kan utformas och även om hur webbsidan kan fungera.
 
Ung Media Sverige tror att skolor genom att bygga upp fungerande och demokratiska skoltidningar blir mer livfulla och framåtsträvande och att tidningarna stärker elevers möjlighet att göra sig hörda inom skolan och i samhället.

Nyhet
Publicerad: