Fortsatt arbete med föräldrastöd i länet

Under 2010-2011 har projektet "Det goda föräldraskapet" pågått i Kronobergs län. När projektet nu avslutas vid årsskiftet har samtliga kommuner i länet, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och regionförbundet bestämt sig för att fortsätta att arbeta tillsammans med föräldrastöd.
— "Projektet "Det goda föräldraskapet" har varit mycket framgångsrikt i vårt län. Som ett av tio projekt som Statens folkhälsoinstitut beviljat medel har Kronobergs läns projekt ofta blivit framlyft som ett gott exempel på nationell nivå eftersom vi är det enda projektet i Sverige där alla kommuner och landstinget samverkar. I flera kommuner finns det numera kölista för att få gå föräldrastödsutbildningar så behovet är fortfarande stort, säger regionförbundets ordförande Roland Gustbée.

Syftet med projektet har varit att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd. Ett antal handledare inom varje organisation utbildats, en hemsida med bland annat en onlineutbildning har byggts upp, många föräldrar har både erbjudits och medverkat i föräldrastödsutbildningar och "Föräldrarnas dag" har genomförts vid två tillfällen. Syftet med det framtida arbetet är behålla och utveckla det föräldrastöd som påbörjats i regionen.
— Vi vill ge ytterligare möjligheter till att fortbilda handledare som i sin tur kan erbjuda fler föräldrar utveckling genom föräldrautbildningar, säger Linda Vingren, samordnare på regionförbundet.

Alla kommuner och Landstinget Kronoberg finansierar from 1/1-2012 en 50 % tjänst för att jobba strategiskt regionalt, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland ingår som parter i styrgruppen. Projektledaren blir anställd av Växjö kommun och huvudfokus blir:
· Nätverkssamordning regionalt
· Informationsansvar för webbsidan och marknadsföring
· Utveckla samverkan mellan olika myndigheter och förvaltningar

För mer information kontakta
Roland Gustbée, ordf. regionstyrelsen, 0470-77 85 61, 0733-687 414,
Linda Vingren, samordnare utbildningsfrågor, 0470-77 85 46, 0709-83 10 62 Carina Moser, projektledare Växjö kommun, 0470-79 67 82, 070-983 41 98
-------------------------------------

Regionförbundet södra Småland är ett nav för regional utveckling som styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och trafikhuvudman. Vårt övergripande uppdrag är att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

www.rfss.selänk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: