Folkmängd den 1 november 2011

Den 1 november 2011 bodde det 15 629 personer i Älmhults kommun, en ökning med 26 personer jämfört med 1 januari 2011.
Under perioden 1 november 2010 - 1 november 2011 har kommunens befolkning ökat från 15 609 personer till 15 629 personer, totalt 20 personer.
Nyhet
Publicerad: