Följ arbetet med Haganäsleden – nytt inlägg i byggarbetsboken

Ett nytt inlägg om arbetet med Haganäsleden finns nu i byggarbetsboken.

Arbetet med Haganäsleden pågår för fullt. Bland annat stängs Östergatan 16 februari, trafiken släpps på i rondellen i centrum och förberedelser för den nya trafikplatsen pågår.

Nyhet
Publicerad: