Entreprenörsregionens LIFE-pris 2012

Älmhults kommun har, tillsammans med samverkanskommunerna i Entreprenörsregionen, instiftat ett årligt pris till lärarstudenters examensarbeten om entreprenörskap.

LIFE-priset, Lärare Inspirerar Fram Entreprenörskap, på upp till 50 000 kronor delas ut till ett eller flera examensarbeten bland studenterna vid Borås, Halmstad, Jönköping och Växjö/Kalmar lärarutbildningar.

2012 års nominerade uppsatser är:
Kreativitet som en del av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen, Institutionen för teknik vid Linnéuniversitetet av Louise Hintze och Karin Hintze och
Entreprenöriellt lärande. En kartläggning på teknikprogrammet Fenix Kultur- och kunskapscentrum Vaggeryd. Inom entreprenörskap och kreativt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping av Anette Palander.
 
Den 19 oktober kl. 15.30 presenteras 2012 års LIFE-pristagare på Haganäsgymnasiet i Älmhult.

Nyhet
Publicerad: