Enkät kring barn och ungdomars levnadsvanor

Nu kan du ta del av resultaten för enkäten Barn och ungdomars levnadsvanor för Kronoberg, med lokala resultat för Älmhults kommun. 

Enkätundersökningen genomförs av landstinget vart tredje år och 2012 var det fjärde gången som elever i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2 besvarade enkäten.

Syftet med enkäten är att ge ett bra underlag för prioriteringar inom området. Ett steg i det fortsatta arbetet är en diskussion och analys av enkätsvaren. Detta kommer bland annat att ske på föräldramöten och i olika personalgrupper.

Den 1/4 tog personal inom skola, kultur och fritid samt socialförvaltning del av resultaten och fick diskutera olika frågeställningar utifrån enkätsvaren.

Under 2014/2015 kommer enkäten att kommuniceras samt diskuteras på bland annat föräldramöten.

Länken till resultaten för enkäten Barn och ungdomars levnadsvanor är inte längre tillgänglig.

Har du frågor kring enkäten kontakta:

Ann-Christina Karlberg
Samordnare Våra barn

ann-christina.karlberg@almhult.se

0476-555 36

Nyhet
Publicerad: