Befolkningssiffror för 1:a kvartalet 2011

Statistiska centralbyrån har i dag presenterat befolkningssiffrorna för första kvartalet 2011.
Folkmängden i Älmhults kommun 31 mars 2011 var 15 601 personer, vilket innebär en minskning med 2 personer jämfört med 31 december 2010. Under perioden 1 januari - 31 mars har det fötts 41 personer och avlidit 46. Under samma period har 162 personer flyttat in till kommunen och 158 personer flyttat ut.

Ytterligare uppgifter finns i tabellen Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2011 och befolkningsförändringar 2011Excel (excel, 100 kB).

Källa: Statistiska centralbyrån

Nyhet
Publicerad: