Är gräset grönare på andra sidan?

Nu presenteras den årliga jämförelsen inom Kvalitet i korthet.

Vill du veta:
  hur lång väntetiden är för att få en plats på ett äldreboende?
  hur stor andel ekologiska livsmedel som köps in till kommunens tillagningskök?
  hur många av eleverna som slutar årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet?

Detta och mycket annat kan du få svar på i den nya sammanställningen av Kvalitet i korthet. Totalt finns jämförelser med 130 kommuner av landets 290. De sex kommuner som deltagit i Kronobergs län har tillsammans tagit fram en gemensam presentationPDF (pdf, 513.9 kB).

Nyhet
Publicerad: