Årets kulturutmärkelser utdelade

I dag hyllar Regionförbundet södra Småland framstående kulturarbetare från Kronobergs län på regionfullmäktige. En kulturpristagare och en bubblare utses och fyra kulturarbetare får kulturstipendier.
Kulturpris: Konsthändelser vid Yttre Vång, Älmhult - filmspel, installationer, performance, poesi, kortfilm, foto och livemusik.
Genom stort ideellt arbete och lysande idérikedom skapas en spännande konsthändelse vid sjön Möckeln. I form av en festival och mötesplats välkomnas konstintresserade - nyfikna eller de som själva vill skapa - till Yttre Vång. Kulturpriset är ett konstverk för 10 000 kr som pristagaren själv väljer.

Årets Bubblare: Elin Wägner-sällskapet, Växjö
Elin Wägner-sällskapet bubblar av nya idéer.  Med stort engagemang har sällskapet under många år verkat för att levandegöra Elin Wägners livsverk och idéer. Genom lokalt samarbete och ett glokalt perspektiv arbetar man innovativt med tidlösa frågor om miljö, fred och jämställdhet. Årets bubblare är ett vandringspris som delas ut till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete.

Kulturstipendiater
Stipendiet är på 20 000 kr per stipendiat.

Kajsa Palmér, Tingsryd - Sång
Kajsa Palmér tilldelas Regionförbundet Södra Smålands kulturstipendium för fortsatta och framgångsrika sångstudier. Med sin naturliga röst och sin självklara sceniska närvaro har Kajsa stora möjligheter till en framtida karriär som professionell sångerska på landets operascener.

Karin Fransson, Växjö - Konsthantverk, Design
Karin har under flera år målmedvetet satsat på en utbildning inom ett mycket speciellt hantverk - som modist, med målet är att få arbeta som kostymör inom scenkonsten. Modistens hantverk är exklusivt med de få utövare som finns idag, Karin Fransson är en av dem.

Kulturmagasinet Benshi/ Mark Andersson, Fedja Borcak, Petter Ericsson, Malene Jensen, Erik Lövmo Jonsson, John Palmér Jeppson, Kajsa Nilsson, Christopher Rosenqvist-Cutlip, Caroline Thörnblom, Växjö - Litteratur
Kulturmagasinet Benshi är ett lovvärt initiativ till aktuell kulturell debatt och fördjupning på internet. De åtta skribenterna skriver engagerat om olika konstformer och kulturella fenomen, på ett sätt som tilltalar även den yngre publiken. Att ge ut valda kulturjournalistiska texter även i bokform visar på höga ambitioner och en önskan om att ge skrivandet större tyngd.

Jennie Sällström, Lessebo - Konst
Genom en exceptionell lyhörd känsla för textens kropp och djup närmar sig Jennie Sällström ett suggestivt berättande. Samma poetiska anslag återfinns i hennes uttrycksfulla teckningar där hon också lyckas med att förena en märkbar och motsägelsefull känsla av både överflöd och enkelhet i formspråket. Det konstnärliga uttrycket har en gåtfull och fängslande karaktär.

Kulturstipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfull verksamhet inom kulturområdet som litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Länsanknytning är en förutsättning. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis 18-35 år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område.

För mer information kontakta
Roland Gustbée (m), ordförande regionstyrelsen, 0470-77 85 61, 0733-68 74 14
Helen Hägglund, samordnare kulturfrågor, 0470-72 47 37, 0768-78 67 64
Sunny Sandström, samordnare kultur, 0470-72 47 41, 0768-79 83 85
-------------------------------------

Regionförbundet södra Småland är ett nav för regional utveckling som styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och trafikhuvudman. Vårt övergripande uppdrag är att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

Nyhet
Publicerad: