Äntligen var det dags för Haganäsledens första spadtag

Elizabeth Peltola tar första spadtaget

Elizabeth Peltola tar första spadtaget

”Idag är en stor dag för Älmhult!” och ”Då var det dags för första spadtaget. Äntligen!” Hördes det bland de älmhultsbor som samlats i solskenet vid Södra Krongatan för att beskåda det första spadtaget på Haganäsleden.
– Det är en historisk dag och idag är det verkligen befogat att säga: Äntligen! sa Elizabeth Peltola, kommunens kommunalråd.

Bo Svensson berättar om Haganäsleden.

– Jag är glad att vi idag få sätta ner spaden. Vi ska inte tänka på resan hit utan vad detta kan betyda för Älmhults framtid. Detta är en möjliggörare! Vi får nu det centrum som Älmhult förtjänar, sa Elizabeth Peltola, som även passade på att tacka för att de synpunkter som kommit in och önskade lycka till med byggandet.

Arbetet med en väg började redan 1961 då man gjorde en detaljplan, beslutet fattades 1963 och sedan dess har man gjort flera utredningar, undersökningar och inspelningar. Under tiden har dock förutsättningarna förändrats och 2007 tittade man över frågan igen och i april 2008 tog man beslut om den sträckning som är idag.

Även Bo Svensson från Trafikverket var glad att man äntligen var igång:
– Det har varit en komplex fråga och processen har hackat men nu är vi här! Hoppas detta ger goda förutsättningar för väg 120 och Älmhult, sa Bo Svensson, Trafikverket.

Varför bygger vi Haganäsleden?

För att öka säkerheten och förbättra tillgängligheten i centrala Älmhult ska Trafikverket nu bygga en sträckning av väg 120 från rondellen vid Hallandsvägen/Esplanaden fram till väg 23. Den nya vägen blir 1,2 km lång. Längs vägsträckan kommer två anslutningar att byggas: till Östra Esplanaden och mot handelsområdet Haganäs. Under den nya vägen blir det även två tunnlar där gående och cyklister kan passera. På väg 23 kommer man att bygga en helt ny trafikplats som ska bli en ny infart till Älmhult.

Nyhet
Publicerad: