Älmhults kommun växer – invånarantalet har nu sprängt 16 000-vallen!

Under februari månad i år blev antalet invånare i Älmhult fler än 16 000 personer. Den positiva befolkningsutvecklingen visar att kommunen växer och attraherar.

Nu är vi fler än 16 000 invånare i Älmhults kommun, vilket tyder på att Älmhult växer. Bara under januari och februari i år ökade antalet kommuninvånare med drygt 100 personer.

– Detta är ett tydligt tecken på att Älmhults kommun attraherar. Vår utveckling är positiv och det mesta tyder på att vi mycket snart kommer att slå vårt tidigare befolkningsrekord från 1992, då invånarantalet under det första kvartalet uppgick till 16 081 personer, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd. Han tillägger:

– Vi är inne i en positiv spiral och jag ser att Älmhults satsningar på bland annat nya bostäder ger effekt. Vårt mål är att befolkningen ska öka med minst 1 procent om året och nu tyder allt på att vi når det målet framöver.

Nyhet
Publicerad: