Älmhults kommun tar avstånd från alla sorters kränkningar

Kampanjen #metoo har visat att det förekommer kränkande särbehandling och diskriminering på många arbetsplatser i landet. Så vill vi inte att det ska vara hos oss!

Vi har därför gått ut till alla våra medarbetare och informerat om att Älmhults kommun inte accepterar någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering.

Vi har en värdegrund som grundar sig på tre ord: professionalism, öppenhet och engagemang. I ordet professionalism ligger bland annat att vi alla ska visa respekt, intresse, värme och medmänsklighet gentemot varandra och vår omvärld. Det innebär att alla former av kränkningar är oförenliga med vår värdegrund. Alla medarbetare har också fått information om vart de kan vända sig om de eller någon i deras närhet blir utsatt.

Roland Eiman, kommunchef:

Metoo-kampanjen har visat oss att kränkningar är vanliga och fått oss att tänka till, diskutera och fundera. Vad är okej och vad är inte är okej? Att frågan lyfts och diskuteras är bra. På Älmhults kommun är det nolltolerans för kränkningar av alla slag. Om och när det förekommer uppmanar vi vår medarbetare att anmäla händelsen. Vi har väl utarbetade rutiner för hur man går tillväga.

 

Nyhet
Publicerad: