Älmhults kommun samarbetar med Energikontor Sydost i projekt om grön upphandling

Älmhults kommunen samarbetar med Energikontor Sydost i projektet Buy Smart som handlar om grön upphandling.

Projektet Buy Smart syftar till att öka medvetenheten och användandet av grön upphandling, d.v.s. upphandling med energi- och miljökriterier.

Projektet håller på att avslutas och Älmhult har två exempel eller s.k. pilotprojekt med där en del kriterier använts för att minska energianvändning och miljöpåverkan. Det är dels en upphandling av drygt 25 gasbilar och även inköp och utbyte till mer energieffektiv gatubelysning. I pågående arbete med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi kommer också ökat fokus på inköp av mer energieffektiva och miljöriktiga produkter och tjänster diskuteras vidare.

Kontaktperson på Energikontor Sydost för frågor om projektet Buy Smart:

Daniel Uppsäll
0768-617000
daniel.uppsall@energikontorsydost.se

Nyhet
Publicerad: