Älmhults kommun bekämpar ogräs med varmt vatten

Älmhults kommun har börjat använda en ny maskin som tar bort ogräs med hjälp av vattenånga, en så kallad HeatWeed.
– Miljömässigt är det att föredra mot att använda någon form av
bekämpningsmedel och ur arbetsmiljösynpunkt minskar vi arbetsskador och
förslitningsskador på personalen, säger Ingela Thulander, parkchef på
Älmhults kommun.

Parkavdelningen har under våren börjat använda en ny teknik – att ta bort oönskad växtlighet med hetvatten. Maskinen arbetar med lågt vattentryck och hög vattentemperatur på 98-99 grader.
– Eftersom maskinen har en vattentank kan det se ut som att vi vattnar. Vi kommer också att prova tekniken i arbetet med att bekämpa jättebjörnlokan, berättar Ingela.

Nyhet
Publicerad: