Älmhult på 20-i-topp av landets kommuner när det gäller bostadsbyggande 2015-2016

Bild av hus under uppbyggnad

En presentation som görs i Dagens samhälle (nr 44/2016) visar att Älmhults kommun kommer på 17:e plats av landets 290 kommuner när det gäller bostadsbyggande räknat på påbörjade bostäder per 1000 invånare, nybyggnad 2015-2016*.

I Älmhult är siffran 10,4 påbörjade bostäder per 1000 invånare. I topp ligger Trosa kommun med 23,5 medan riksgenomsnittet är 6,1. Statistiken bygger på siffror från Statistiska centralbyrån.

Det rekordstora byggandet kan i huvudsak knytas till framväxten av det nya bostadsområdet i Hagabo, som helt utbyggt kommer att rymma cirka 300 bostäder.

– Vi har sett till att ha god planering för att bygga fler bostäder och Älmhults attraktivitet växer. Vi ser resultat på det arbetet nu, säger kommunalråd Ingemar Almkvist.

– Det är mycket glädjande men jag är inte förvånad över att vi placerat oss så högt på listan, säger Mathias Karlsson som är chef för kommunens miljö- och byggförvaltning.

Han menar att en orsak till att tempot ökat för nybyggnation är ett nytt arbetssätt, där detaljplanen för bostadsområdet har växt fram i dialog mellan kommunen och intresserade byggherrar, som sedan också valt att bygga i området.

– Ytterligare en förklaring är att vi har haft ett väl fungerande samarbete internt i kommunen, särskilt mellan tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen, vilket har bidragit till att byggandet kommit igång så snabbt.

*Kvartal tre och fyra 2015 samt kvartal ett och två 2016

Nyhet
Publicerad: