Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.

 • Aktuellt om corona vecka 44


  Älmhults kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att hantera en ökad smittspridning. Kommunens krisledning följer noga läget i Kronoberg för att snabbt kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Nedan presenteras de senaste åtgärderna.   

 • På grund av ökad spridning av covid-19 i samhället...


  Simhallen stängs för allmänheten från och med söndag den 1 november, och i första skedet, fram till den 17 november. Då tas ett nytt beslut om simhallen ska öppnas eller fortsatt vara stängd.   

 • Från den 3 november övergår delar av vuxenutbildni...


  På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 i Älmhult övergår vissa delar av vuxenutbildningen på Haganässkolan till distansundervisning.    

 • Aktuellt om corona vecka 43


  Just nu ser vi en ökad smittspridningen i Älmhults kommun. Det är fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   
 • (Kultur & fritid)

  Älmhults kommuns cyklister har tyckt till


  I slutet av sommaren uppmanade Älmhults kommun cyklister att svara på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern 2020 som mäter hur cyklister upplever kommunen utifrån ett cykelperspektiv. Nu har resultatet kommit och cirka 50 procent av de svarande tycker att Älmhult är en bra cykelkommun.   
 • (Vård & socialt stöd)

  Minskning av platser inom särskilt boende


  Med anledning av budgetläget har socialnämnden fattat beslut om att stänga de åtta platser som tillfälligt öppnades på enheten Södra Esplanaden 13 i november 2019.   

 • Varning - bluffsamtal om ventilationskontroll


  Vi har under dagen fått in ett flertal samtal från oroade fastighetsägare vilka mottagit påringningar från privata företag angående ventilationskontroller.   

 • Nu är kommunens servicecenter igång!   


  Nu öppnar vi ett nytt servicecenter för Älmhults kommuns alla invånare, företagare och besökare. I servicecenter ger vi information och vägledning inom hela kommunens ansvarsområde. Kommunens servicecenter når du via telefon, e-post, besök och e-tjänster.   
 • (Bygga, bo & miljö)

  Boastad får nya sjöledningar för vatten och avlopp


  Nu börjar arbetet med att lägga nya sjöledningar för vatten och avlopp mellan Möckelns badstrand och Boastad för att ersätta den uttjänta avloppsanläggningen i Boastad.   

 • Vi uppmärksammar internationella handtvättardagen


  Torsdagen den 15 oktober är det internationella handtvättardagen. Då uppmärksammar vi hur viktigt det är att tvätta händerna, något vi alla lärt oss det senaste året i och med coronapandemin.   
 • (Bygga, bo & miljö)

  I dag uppmärksammar vi den Offentliga måltidens da...


  ”I dag firar vi Offentliga måltidens dag i hela landet och vi gör det genom att servera våra matgäster inom förskola, skola och omsorgsboenden på en mustig gulaschsoppa med bröd och till dessert blir det hjärtplättar med vaniljkesella och blåbär. I omsorgsboendena serveras också ett klassiskt gammeldags kafferep med sju sorters kakor till eftermiddagsfikat”, säger Cecilia Blidö, kostchef i Älmhults kommun.   

 • Budgeten för 2021 präglas av att Älmhults kommun s...


  Budgetförslaget för 2021 fokuserar på att fortsätta vara en attraktiv kommun genom att växa hållbart och att styra hållbart. En satsning på vård, skola och omsorg som tillförs 38 mkr varav 22 mkr är till skolan. I förslaget föreslås en oförändrad skattesats på 20,96 procent.   

 • Liberalerna lämnar alliansen i Älmhult


  I samband med budgetberedning och förhandling har Liberalerna valt att lägga fram ett eget budgetförslag och därmed lämna Alliansen i Älmhult.   
 • (Kultur & fritid)

  Snart dags för läslov!


  Vecka 44 är det läslov i Älmhults kommun. I vanlig ordning händer det saker på Älmhults bibliotek, även om det är lite färre och annorlunda aktiviteter i år. Se hela programmet här:   

 • Information om upphandling av skolskjuts och färdt...


  Vi får många frågor om upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst. I denna artikel berättar vi hur en upphandling går till och vad som hänt i pågående upphandling.   
 • (Vård & socialt stöd)

  IVO har avslutat ärendet om brist på skyndsam utre...


  Den 10 oktober 2019, inleddes en tillsyn efter att IVO fått in uppgifter från en socialsekreterare gällande att socialtjänsten i Älmhult kringgår skyndsamhetskravet gällande utredningstid genom att stänga och återaktualisera ärenden.   
 • (Bygga, bo & miljö)

  Östra Esplanaden får ny allé


  Under två etapper gör vi i ordning Östra Esplanaden   

 • Delårsrapport 2 visar på förbättrat resultat


  Älmhults kommun uppvisar en prognos per delårsrapport 2 på -9,4 mkr som är betydligt bättre än vid delårsrapport 1 (-45,5 mkr).   

 • Nya arrendatorer till Linnés Råshult


  Stiftelsen Linnés Råshult har idag meddelat att Frida Söderström och Olof Fritzén utsetts till nya arrendatorer för kulturreservatet. Frida och Olof tillträder som arrendatorer i mars 2021.   
 • (Bygga, bo & miljö)

  Nu gör vi klart torget i Hagabo och en del av Vatt...


  Hagabo är ett av Älmhults nya bostadsområde. På ena sidan granne med IKEA och Älmhults handelsområde på andra sidan med Vattenriket. Nu börjar vi arbetet med att göra klart torget i Hagabo och vi rensa upp och göra stigar i Vattenriket.   
 • (Bygga, bo & miljö)

  Dålig lukt över norra delarna av Älmhult kommer fr...


  Vi har fått in information om dålig lukt över norra delarna av Älmhult. Lukten kommer från Äskya avfallsanläggning, som just nu bearbetar slam från Älmhults reningsverk.   

 • På Elmeskolan ges alla elever möjlighet att växa


  Älmhults kommun är en internationell kommun som växer. Tillväxten består till stor del av människor med god utbildningsbakgrund som kommer hit från världens alla hörn för att arbeta. På Elmeskolan har flera av eleverna andra modersmål än svenska och på skolan arbetar rektorer och lärare för att ta vara på elevernas olikheter och skapa en framgångsrik skola.   
Till toppen