Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.

 • Nu är Digidel Älmhult invigt


  Igår var det invigning av Digidel Älmhult med bandklippning på Älmhults Bibliotek. Det var kommunchef Susann Pettersson som hade äran att klippa bandet följt av en invigningsfanfar. Det är på Älmhults Bibliotek som Digidelcentrum kommer att vara och just platsen där flera föreläsningar kommer att hållas. Ta gärna kontakt med biblioteket för mer information om vad som erbjuds.   

 • Älmhults kommun har en fortsatt positiv befolkning...


  Befolkningssiffror för 2019 har kommit från Statistiska centralbyrån. De visar att Älmhults kommun fortsätter växa. Befolkningsökningen 2019 visar på en ökning med 83 personer. December 2019 hade Älmhults kommun 17 651 invånare.   

 • Höga vattenflöden i Älmhults kommun


  Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till höga vattennivåer och förväntas stiga ytterligare. Även efter att regnet upphör kan vattnet i vattendragen fortsätta att stiga.   

 • Älmhults kommun gör ett positivt ekonomiskt result...


  Älmhults kommuns preliminära bokslut för 2019 visat på ett positivt resultat på 10,3 miljoner kronor.   

 • Kommunen bjuder in till Digidel Älmhult


  Nu startar Digidel Älmhult som ett led i arbetet med att främja digital delaktighet och kompetens. Digidel är till för alla som söker kunskap, inspiration och stöd i den digitala världen.   

 • Nya e-tjänster igång


  I Älmhults kommun ska det vara enkelt att uträtta sina ärenden och sköta sina kontakter med kommunen. Som ett led i den servicen har vi därför fräschat upp våra e-tjänster och erbjuder fler funktioner och möjligheter än tidigare.   

 • Lämna synpunkter på ny gemensam avfallsplan ”På vä...


  Ett förslag på ny gemensam avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall” för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö, Älmhults och Markaryds kommuner är nu ute på samråd och utställning, tillsammans med miljökonsekvensbedömning för planen. Planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera avfallsfrågor.   

 • Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation blan...


  Motivationen bland medarbetarna i Älmhults kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar fortsatt högt engagemang.   

 • Älmhults kommun öppnar nytt servicecenter


  För att öka tillgängligheten och förbättra den kommunala servicen till invånare, företagare och besökare öppnar kommunen ett servicecenter. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte idag. Servicecentret beräknas öppna i september 2020.   

 • Ny arbetsmarknadsenhet ska hjälpa fler invånare ti...


  Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsmarknadsenhet för att hjälpa fler invånare till arbete. Den nya enheten ska arbeta för att hjälpa invånare till självförsörjning genom samordning med bland annat utbildnings- och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och näringslivet.   
Till toppen