Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
 • 30 januari 2020

  Dags att söka förskoleklass


  Nu är det dags för dig som har ett barn fött 2014 att ansöka till förskoleklass inför höstterminen 2020. Ansökningstiden pågår till och med den 14 februari.   
 • 23 januari 2020

  Undersökningen Trygghet och Säkerhet indikerar att...


  I polisregion Syd är Älmhults kommun bland de 10 tryggaste kommunerna att bo och leva i. Jämfört med hela Sverige hamnar Älmhult bland de 70 tryggaste kommunerna enligt undersökningen ’Öppna jämförelser Trygghet & Säkerhet 2019’. Undersökningen bygger på ett sammanvägt värde som utgår från fyra områden: personskador, utvecklade bränder* i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott.   
 • 22 januari 2020

  Goda resultat på Elmeskolan efter aktivt utvecklin...


  På Elmeskolan arbetar rektorer och lärare med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Under 2019 har personalen bland annat arbetat intensivt med att utveckla trygghet och studiero på skolan. Ett arbete som gett resultat. Årets medarbetarundersökning visar att lärarna är mer nöjda i år jämfört med tidigare undersökningar.   
 • 20 januari 2020

  Ny upphandling för cateringtjänster


  Kommunen bjuder in alla intresserade leverantörer till ett möte inför en ny upphandling av cateringtjänster.   
 • 17 januari 2020

  Ungdomskoordinatorer gör insatser för unga i kommu...


  Sedan 2015 har kommunen, enligt skollagen, ansvar att ha koll på de ungdomar som inte har fullföljt sina studier fram tills att dessa fyller 20 år. Tanken är att erbjuda ungdomarna hjälp att strukturera sina framtidsplaner.   
 • 15 januari 2020 (Bygga, bo & miljö)

  Musgift med alfakloralos får bara användas yrkesmä...


  Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter att förgiftningar av bland annat katter har ökat.   
 • 15 januari 2020

  Utvecklingsprojekt inom psykisk hälsa


  Under våren 2020 genomför socialförvaltningen ett ICLD-finansierat utvecklingsprojekt tillsammans med Växjö kommun och JB Marks Local Municipality i Sydafrika. I stora drag handlar projektet om att utbyta erfarenheter kring hur vi kan skapa mötesplatser och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa och funktionsvariation.   
 • 8 januari 2020

  Älmhults kommuns yttrande till IVO om socialtjänst...


  Efter Älmhults kommuns rapport om missförhållanden inom socialtjänsten i början av 2019 gav IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besked om att utreda socialtjänsten i Älmhults kommun kring hur vi har arbetat med tidigare förbättringar samt hantering av avslutade ärenden.