Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
 • 26 september 2019

  Överklagan i ärendet gällande nya skolan i v. Bökh...


  Förvaltningsrättens dom gällande den nya skolan i Paradiset, västra Bökhult, har överklagats till Kammarrätten i Jönköping.   
 • 25 september 2019 (Vård & socialt stöd)

  Vill du bli god man?


  Är du en person som är hjälpsam och har ett samhällsintresse? Har du tid att ge till en medmänniska? Då kan du bli god man.    
 • 23 september 2019 (Vård & socialt stöd)

  Är det någon i din familj som åker berg- och dalba...


  Är du anhörig till någon med emotionell instabilitet? Någon som åker berg- och dalbana i starka känslor som leder till kaos i relationer, har svårighet med sin självbild, självskadebeteende eller suicidtankar eller har problem med alkohol eller droger?   
 • 19 september 2019 (Bygga, bo & miljö)

  Under hösten gör vi tre större VA-arbeten


  Våra ledningar för vatten byts ut efterhand som livslängden är förbrukad. Livslängden beror bland annat på vilken typ av mark som vattenledningarna ligger i och vilket material de har. De nya vattenledningarna är gjorda i plast och har ungefär den dubbla livslängden. I höst och början av vintern kommer tre större arbeten att göras i kommunen.   
 • 18 september 2019 (Bygga, bo & miljö)

  Sökt dispens för att ta ner döda almar


  Sjuka och döda almar förekommer i hela kommunen. De har drabbats av almsjukan, en svampsjukdom som sprids av almsplintborren och förloppet är snabbt och nästan omöjlig att stoppa.   
 • 18 september 2019

  Sökt dispens för att ta ner döda almar


  Sjuka och döda almar förekommer i hela kommunen. De har drabbats av almsjukan, en svampsjukdom som sprids av almsplintborren och förloppet är snabbt och nästan omöjlig att stoppa.   
 • 17 september 2019

  Bluffmakare vill göra VA-undersökningar


  Invånare i kommunen har uppmärksammat oss på att någon ringer och uppmanar husägare/boende att utföra en VA-undersökning (vatten och avlopp). De uppger att de är från VA-kontoret och är påstridiga att undersökningen måste utföras. Det är inte vi från Älmhults kommun som ringer.   
 • 12 september 2019 (Vård & socialt stöd)

  Behöver du någon att prata med om din föräldraroll...


  På Älmhults kommuns FÖRÄLDRATELEFON får du möjlighet att både ställa frågor och dela tankar med en erfaren familjebehandlare för att hitta nya sätt och vägar till en bättre situation. Du kan även få hjälp med hänvisning till andra som erbjuder stöd.   
 • 12 september 2019

  Behöver du någon att prata med om din föräldraroll...


  På Älmhults kommuns FÖRÄLDRATELEFON får du möjlighet att både ställa frågor och dela tankar med en erfaren familjebehandlare för att hitta nya sätt och vägar till en bättre situation. Du kan även få hjälp med hänvisning till andra som erbjuder stöd.   
 • 5 september 2019

  Pedagoger och skolledare i Älmhults kommun välkomn...


  Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. I Älmhults kommun har förberedelserna pågått sedan i våras. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!   
 • 2 september 2019

  Överklagandet gällande den nya skolan i Paradiset ...


  Förvaltningsrätten har avslagit det överklagade beslutet gällande skolan i Paradiset, västra Bökhult.