Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
 • 27 juli 2018

  Länsstyrelsen meddelar att det brinner i en mosse ...


  Brandlukt känns över stora delar av Älmhults kommun.   
 • 25 juli 2018

  Personal från Älmhults kommun hjälper till vid bra...


  Räddningstjänsterna i Kronobergs län har skickat brandbefäl och ledningspersonal till skogsbränderna kring Ljusdal. Från Älmhults kommun är Åsa Andersson, brandingenjör på plats och på torsdag åker även Lars Nilsson, räddningschef, upp.   
 • 10 juli 2018 (Vård & socialt stöd)

  Rekrytering klar: Charlotte Nygren Bonnier blir ny...


  Nu är det klart att Charlotte Nygren Bonnier blir ny socialchef i Älmhults kommun. Charlotte kommer närmast från Hässleholm där hon under de senaste 5 åren har arbetat som biträdande chef för kommunledningsförvaltningen och innan dess var hon verksamhetschef för omsorgsförvaltningen.   
 • 6 juli 2018 (Bygga, bo & miljö)

  Betesmark till djur


  Med anledning av den långa varma perioden utan regn och de problem som lantbruket därmed står inför, har Älmhults kommun gjort en inventering av möjliga betesmarker.   
 • 6 juli 2018

  Rekrytering klar: Charlotte Nygren Bonnier blir ny...


  Nu är det klart att Charlotte Nygren Bonnier blir ny socialchef i Älmhults kommun. Charlotte kommer närmast från Hässleholm där hon under de senaste 5 åren har arbetat som biträdande chef för kommunledningsförvaltningen och innan dess var hon verksamhetschef för omsorgsförvaltningen.   
 • 3 juli 2018

  Problem med sinad brunn?


  Om vattnet i din grävda brunn inte räcker till beror det i regel på att grundvattennivån i området har sjunkit för mycket. Det kan också bero på att tillrinningen till brunnen minskat, till exempel genom att botten slammat igen. I så fall kan det hjälpa att rensa botten och lägga in ny sand och grus. Om den grävda brunnen ofta sinar, kanske enda alternativet är att borra en brunn. Hitta din närmaste borrare.länk till annan webbplats
   
 • 3 juli 2018 (Bygga, bo & miljö)

  Älmhults sommarmarknad


  Gatuavdelningen har tidigare år anordnat fyra marknader per år på Stortorget i Älmhult. Eftersom både knallar och besökare blivit färre de senaste åren har vi tagit det beslutet att i år 2018 endast ha två marknader, vår- och höstmarknad. Detta innebär att sommar- och julmarknaden uteblir år 2018.Nästa marknad är onsdagen den 3 oktober 2018.   
 • 2 juli 2018 (Vård & socialt stöd)

  Älmhult har tillsammans med länets kommuner och re...


  - Befolkningen i Kronobergs län blir allt äldre och den enskilde får allt större behov av flera kontakter inom vård och omsorg. Det ställs högre krav på samordning av vård, omsorg- och rehabiliteringsinsatser mellan organisationer och därför har Älmhults kommun, tillsammans med regionen och länets övriga kommuner, antagit en gemensam äldrestrategi för åren 2018-2025, berättar Gun Bylund, områdeschef äldreomsorgen.