Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 26 oktober 2017 (Bygga, bo & miljö)

    Höstsopningen är igång


    Vid månadsskiftet oktober/november påbörjas höstsopningen i Älmhults kommun för att få bort löven innan frosten kommer. Arbetet väntas vara klart i slutet av november. Sopningen görs i hela kommunen men främst på gång- och cykelvägar och gator i områden med mycket träd.