Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 23 augusti 2016 (Bygga, bo & miljö)

    Vad händer i arbetet med Norra Esplanaden och cent...


    Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt. Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv för att få till en trevligare karaktär. Samtidigt som arbetet med att skapa ett levande och attraktivt centrum pågår kommer vi att renovera spillvattenledningarna i Norra Esplanaden.