Nyhetsarkiv

Här kan du läsa artiklar ur nyhetsarkivet genom att välja den månad då nyheten skapades.
  • 29 mars 2016 (Bygga, bo & miljö)

    Du har väl inte missat att väg 120 stängs av den 1...


    För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 120, håller Trafikverket nu på att göra en breddning och förstärkning av vägen, samt ett vatten- och avloppsprojekt i samarbete med Älmhults kommun. Från den 1 april till den 31 oktober kommer väg 120, från Delary samhälle vid korsning med Helge å till Älmhults infart strax väster om Västra Ringvägen, därför att stängas av för genomfartstrafik.