Ytterligare 315 000 kronor beviljade av Leader Linné för projektet om besökscentrum i Älmhult

Älmhults kommun får fortsatt stöd från Leader Linné för etapp två i projektet som handlar om ett framtida besökscentrum i Älmhult. Intresset för projektet har varit stort från många kommuner som gärna vill vara med och synas i Älmhult. Därför är beskedet om fortsatt stöd välkommet.

Det beviljade stödet på 315 000 kronor från Leader Linné tillsammans med en ekonomisk satsning från Älmhults kommun gör det nu möjligt att starta etapp två i projektet.

Vad innebär etapp två?

Med förstudien som utgångspunkt ska nu kalkyler tas fram liksom konkreta förslag och erbjudanden, som ska vara beslutsunderlag för samtliga intressenter.

– Under förstudien har vi haft med oss 17 kommuner som har visat stort intresse över att finnas med i ett besökscentrum i Älmhult. Ett besökscentrum är viktigt för Älmhult och vi behöver och önskar också samverkan med våra grannkommuner. Nu måste vi arbeta fram konkreta erbjudanden för intressenterna. Kommunerna måste veta vilka kostnaderna är och vad de får innan vi kan få några klara besked från dem, säger Per Andersson, projektledare.

Under etapp två ska också innehåll, funktioner och ytbehov för besökscentrumet konkretiseras. Konceptdelen ska innehålla idéskisser för byggnaden samt tolkning av hur verksamhetens funktioner kan integreras i byggnadens och platsens utformning.

Läs mer om projektet här.

Nyhet
Publicerad: