Visste du att:
Om du cyklar 5 km varje dag, så halverar du risken för hjärt- och kärlsjukdomar?

I morse uppmärksammade Älmhults kommun cyklister i morgonrusningen med goodiebags och glad folkmusik.

Vardagsrörelse som cykling kan göra oss friskare, både fysiskt och psykiskt. När stillasittandet blivit ett av de främsta hoten mot vår folkhälsa kan cykeln ge oss den nödvändiga vardagsrörelsen. Cykling ger bättre kondition, ökar förbränningen och stimulerar dessutom andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt men effektivt sätt.

Genom att välja cykel istället för bil bidrar vi till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Färre bilar i morgonrusningen skapar dessutom säkrare och trevligare stadsmiljöer, speciellt utanför våra skolor. Varannan bilresa i tätorter är under 5 km lång. Korta bilresor står för 3 procent av den totala körsträckan i Sverige men orsakar 26 procent av avgasutsläppen! Korta resor kan med fördel bytas ut mot en promenad eller en cykeltur. Att cykla 2 km tar högst 10 minuter och 5 km tar 15-20 minuter.

Nyhet
Publicerad: