Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vildsvin - vad kan vi göra?

Flera av våra invånare har hört av sig till oss på Älmhults kommun och berättat om att vildsvin vistas mer och mer inne i våra samhällen. Vildsvinen har på flera håll bökat upp privatpersoners trädgårdar och allmänna ytor som fotbollsplaner och lekplatser.

Vad kan skyddsjägare göra?

Vi har kontaktat våra skyddsjägare för skyddsjakt inne i samhällen, men vill samtidigt lyfta att det inte är lätt för våra skyddsjägare att genomföra detta uppdrag.

Skyddsjakt är inte tänkt att bedrivas som aktivt uppsökande av så pass stora djur som vildsvin inne i samhällen. Skyddsjägarna har enbart jakträtt i de delar av kommunen som omfattas av detaljplan och som ägs av kommunen och tillstånd från polismyndigheten att hantera eldvapen i dessa områden. De får inte bedriva jakt på andras fastigheter än kommunens om det inte avtalats specifikt med fastighetsägarna.

Vi vill också betona att inga jägare får bedriva jakt med eldvapen inne i detaljplanelagda områden utan tillstånd från fastighetsägaren och särskilt tillstånd från polismyndigheten.

Vildsvin är aktiva på natten och vildsvinsjakt måste bedrivas med kraftfull ammunition (så kallad klass-1 ammunition) med hög anslagsenergi vilket är olämpligt att använda inne i samhället. Kulorna har i regel potential att transporteras mycket långt och skulle skottet träffa hårdgjorda ytor som asfalt, stenar i marken som inte syns under jordlagren eller liknande så riskerar kulan att få rikoschett och byta riktning för att sedan träffa privat egendom, eller i värsta fall andra människor eller jägaren själv. Även om skottet träffar vildsvinet finns det risk att kulan byter riktning inne i vildsvinskroppen. Detta ger sammantaget sett väldigt får säkra skottlägen inne i samhället.

Vildsvinsjakt ska i största möjliga mån ske utanför samhället i områden där säkra skottriktningar finns.

Vad kan vi som invånare göra?

Vildsvinen letar i första hand efter mat. Om de hittar mat fortsätter de komma in i samhällena. Vi behöver försöka göra det så svårt och obekvämt för vildsvinen som möjligt.

Är du fastighetsägare, ta bort det som är möjligt att ta bort som vildsvinen uppfattar som mat till exempel fallfrukt. Kontrollera komposten om ni har en sådan. Har ni ett grönsaksland är några tips att hänga ut otvättade kläder eller placera ut stavar med plastpåsar på. Ställ ut fågelskrämmor men se till att det hänger kläder med mänsklig doft då vildsvinen ser dåligt, men har exceptionellt bra luktsinne och hörsel. Det finns inga säkra åtgärder men använd fantasin.

Om jag möter ett vildsvin

Vildsvin är rädda för människor. Om du är ute och går gör lite ljud ifrån dig då och då. Då vildsvin ser dålig och om vinden ligger på från ”fel håll” kan de vara omedvetna om att någon närmar sig. Om de känner sig trängda eller om suggan skiljs från sina kultingar kan hon agera aggressivt.

Markägare i kommunen

Ni som känner markägare, som har mark kring samhället, föra gärna en dialog med dem och uppmuntra dem att se över sin vildsvinspopulation på sina marker och att inte mata vildsvinen på ett sätt som gör att de söker sig in i samhället när inte matningsstationen används.

Våra skyddsjägare

Vi vill också passa på att tacka våra skyddsjägare som arbetar ideellt. Skyddsjägarna försöker göra så många insatser som de förmår med de skottmöjligheter som finns i respektive område, men återigen, det är sällan lämpligt att skjuta med ammunition av den kalibern som vildsvin kräver inne i våra samhällen mitt i natten.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen