Vi bygger om Älmhults stationsområde

I samarbete med Trafikverket ska vi bygga om Älmhults station till en modern anläggning. Där vi knyter ihop västra och östra sidan med en gångbro. Arbetet kommer pågå mellan 24 augusti 2015-24 april 2016.

Vad bygger vi?

  • En ny gångbro söder om stationshuset som knyter ihop östra och västra sidan om centrum.
  • Plattformarna höjdanpassas för att öka resenärernas tillgänglighet.
  • Bangården för godstågstrafiken för­bättras genom att den elektrifieras så att ellok går att användas.
Karta över spåren och biljettautomat

Klicka på bilden för större karta.

Hur påverkas du av ombyggnaden?

  • Under byggtiden kommer tågen gå som vanligt men kan innebära eventuellt spårbyte.
  • Passage över spåren och biljettauto­mat flyttas söder om stationshuset, se karta.

Alla resenärer uppmanas därför att vara uppmärksamma på aktuell trafikinformation.

Information till dig som bor nära arbetet

Nattarbete kan förekomma och under vissa perioder utförs moment som kan uppfattas som störande. Närboende får information om dessa arbeten.

 

Nyhet
Publicerad: