Välkommen på öppet hus om Haganäsleden den 3 september

Onsdagen den 3 september kl.17.00–20.00 är du som har frågor eller är nyfiken på vägbygget välkommen till Folkets Hus i Älmhult. På plats finns ansvariga från Trafikverket, Älmhults kommun och entreprenören Konsortiet Haganäsleden Älmby/Kanonaden.

Varför bygger vi Haganäsleden?

För att öka säkerheten och förbättra tillgängligheten i centrala Älmhult ska Trafikverket nu bygga en sträckning av väg 120 från rondellen vid Hallandsvägen/Esplanaden fram till väg 23. Den nya vägen blir 1,2 km lång. Längs vägsträckan kommer två anslutningar att byggas: till Östra Esplanaden och mot handelsområdet Haganäs. Under den nya vägen blir det även två tunnlar där gående och cyklister kan passera. På väg 23 kommer man att bygga en helt ny trafikplats som ska bli en ny infart till Älmhult.

Nyhet
Publicerad: