Vad händer med torget i centrum?

Välkommen på informationsmöte om torget i Älmhult! Det syns troligen inte så tydligt utomhus, men diskussionen kring torget och Älmhults centrum lever hos oss på kommunen i allra högsta grad.

Bild över torget i Älmhult.

Något kan vi förändra på kort sikt, annat har en längre planeringshorisont.

På kort sikt har vi tankar kring vad vi vill göra på torget redan nu i sommar.

Vi vill därför bjuda in er till ett kort informationsmöte om vad vi siktar på att göra under rubriken "Sommartorg".

För den som vill höra om detta ses vi onsdagen den 4 juni 2014 kl 18.15 vid scenen på torget!

Väl mött!

Carina Tenngart Ivarsson

Stadsarkitekt

Nyhet
Publicerad: