Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Undersökningen Trygghet och Säkerhet indikerar att vi jobbar i rätt riktning

I polisregion Syd är Älmhults kommun bland de 10 tryggaste kommunerna att bo och leva i. Jämfört med hela Sverige hamnar Älmhult bland de 70 tryggaste kommunerna enligt undersökningen ’Öppna jämförelser Trygghet & Säkerhet 2019’. Undersökningen bygger på ett sammanvägt värde som utgår från fyra områden: personskador, utvecklade bränder* i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott.

Norra Esplanaden i Älmhult

– De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller orsaker till invånarnas oro får på ett eller annat sätt efterverkningar i olika former i en kommun. Att tillsammans med olika aktörer hantera trygghets- och säkerhetsfrågor både på individnivå såväl som utifrån från ett samhällsperspektiv är en viktigt kommunal arbetsuppgift. Brottsförebyggande arbete är ingen ”one man show” utan det kräver samverkan mellan kommun, polis och civilsamhället. Nyckelordet är tillsammans, säger Håkan Helgesson, kommunens kris- och beredskapsstrateg.

Under 2019 har Älmhults kommun och polis haft ett nära samarbete i olika frågor vilket gett resultat och det arbetet utökas under 2020 för att involvera fler aktörer. Resultatet av undersökningen ’Öppna jämförelser Trygghet & Säkerhet 2019’ bekräftar resultatet från den trygghetsmätning som Polismyndigheten tillsammans med Älmhults kommun gjorde under hösten 2019, där invånarna i kommunen fick svara på frågor om hur de upplever tryggheten i kommunen.

– Resultatet är positivt men samtidigt ska vi komma ihåg att vi lever i en föränderlig värld där lägesbilden snabbt kan förändras. Årets resultat är en indikator på att vi jobbar rätt och är på väg i rätt riktning. Men arbetet måste fortsätta och utökas för att vi ska bibehålla och ständigt förbättra tryggheten och säkerheten i kommunen, säger Håkan Helgesson.

Om undersökningen

Sveriges Kommuner, Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar sin årliga rapport inom området Öppna Jämförelser & Trygghet och säkerhet 2019. Jämförelserna visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder*, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna.

I jämförelsen beräknas ett sammanvägt värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet ger inte en helhetsbild av hur säker en kommun är, men ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner det sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnad.

Läs mer:
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Utvecklad brand betyder att det fortfarande brinner när räddningstjänsten kommer till platsen eller där branden spridit sig utanför startföremålet.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen