Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Två temporära
utomhuskonstverk tar plats i utvecklingen av området Södra Möckeln

Från torsdagen den 4 juni har alla i Älmhult möjligheten att ta del av tillfälliga utomhuskonstverk i Södra Möckeln - ett av Älmhults kommuns vackraste naturområden. I ett samarbete Statens Konstråd har konstnärerna Caroline Mårtensson och Jonas Liveröd skapat två tillfälliga konstverk speciellt för området Södra Möckeln.

Två konstnärer – tre uppdrag

"Allemansmonumentet" och "Fältnoteringar, stjärnsikt" är titlar på de två tillfälliga konstverk som har vernissage onsdagen den 3 juni i konstnärernas närvaro. Bakom Allemansmonumentet står konstnären Jonas Liveröd och bakom Fältnoteringar, stjärnsikt står konstnären Caroline Mårtensson. För att utforska och synliggöra ny eller gömd kunskap om området har Caroline Mårtensson även gjort en konstnärlig utredning, Almdungen vid den stora sjön, som ligger till grund för Mårtenssons tillfälliga verk. I sommar kommer utredningen att finnas utställd på Älmhults bibliotek.

- I takt med att kommunen växer ställs allt högre krav på att skapa hållbara livsmiljöer. Älmhult ska vara en ort där människor vill leva och bo. Därför vill vi utveckla kultur, fritid, natur och miljö - för att människor ska må bra och känna en stolthet över att vara Älmhultsbor. Det här projektet ligger helt i linje med kommunens ambitioner. Att just nu kunna erbjuda kommuninvånarna trygga konst- och naturupplever på nära håll känns dessutom som en stor förmån,
säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens kulturstrateg Helen Carlsson är också entusiastisk över projektet:

- Detta känns fantastiskt roligt! Genom konsten kan vi både lyfta Södra Möckeln som plats och få hjälp att hitta nya och oväntade perspektiv i planeringsprocessen. Detta är ett unikt tillfälle för Älmhults kommun att testa ett nytt sätt att arbeta för att långsiktigt stärka kommunens livs- och boendemiljöer.

Statens konstråd är medaktör


Statens konstråd är kommunens samarbetspartner och har deltagit aktivt i hela processen. Samarbetet sker inom ramen för den nationella satsningen Kunskapsnav offentlig konst.

- Vilken mötesplats Södra Möckeln blir för samtidskonst och invånare – och en möjlighet att faktiskt uppleva konst sommaren 2020. Det är nyskapande och modigt att bjuda in konstnärer i utvecklingen av Älmhult. Självklart finns det intresse på andra ställen i landet att fånga upp hur kommunen jobbar. Utöver själva upplevelsen kan konst i tidiga skeden skapa både dialog och hållbarhet på längre sikt, säger Kristina Möster Nilsson, Statens konstråd.

Utvecklingsområdet Södra Möckeln


Konstprojektet, som är ett pilotprojekt, ingår som en del i kommunens övergripande utvecklingsprojekt Södra Möckeln. Södra Möckeln, det vill säga Bökhult och omgivande naturområden, tillhör Älmhults vackraste områden med höga kulturvärden och en hög biologisk mångfald, något som kommunens miljöstrateg Cecilia Axelsson framhåller:

- Området har stor potential att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upple-velser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln. Samarbetet med de båda konst-närerna i ett tidigt skede är verkligen en stor möjlighet att få in nya perspektiv och tankegångar kring områdets historia, värden och roll i Älmhult. Tillsammans med övriga idéer kan detta sam-manlänkas till en helhet för området.

Under 2020 kommer ett förslag tas fram för hur området kan utvecklas. Läs mer om arbetet med att utveckla Södra Möckeln här. Länk till annan webbplats.

Caroline Mårtensson

Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln
Caroline Mårtenssons utredning innehåller två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, medan det andra spåret lyfter sköra värden kopplade till platsen. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt. Läs mer om Mårtensson och utredningen

Fältnoteringar, stjärnsikt av Caroline Mårtensson
Mårtenssons konstnärliga utredning får sitt avslut i ett tillfälligt konstverk med titeln Fältnoteringar, stjärnsikt. Håll uppsikt efter vita band – dessa markerar platser för konstnärlig gestaltning.

Jonas Liveröd

Allemansmonumentet
Jonas Liveröd kommer att experimentera direkt på platsen, med andra ord skapa en skiss skala 1:1, speciellt för området Södra Möckeln. Med sitt verk vill Liveröd skapa ett verk som är både komplext, vilt och utmanande men samtidigt kan användas och vara välkomnande och generöst i sin utformning. Verket är en hyllning till det gemensamma, därav titeln. Läs mer om Liveröd

Utställningsperiod

Allemansmonumentet: 3 juni-31 augusti med eventuell förlängning någon vecka in i september 2020. Plats: Södra Möckeln.

Fältnoteringar, stjärnsikt: 3-17 juni 2020. Plats: Södra Möckeln.

Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln: 3 juni-15 juli 2020. Observera plats: Älmhults bibliotek

Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln

Nyhet
Publicerad:
Till toppen